a1897 121

Nije jednostavno odoleti nekom jelu koje naročito volite ili je lepo aranžirano. Ali pokušajte sa sledećim tehnikama:

Tarzan tehnika za zavaravanje gladi – vrhovima prstiju brzo lupkajte (ne prejako) po grudnoj kosti 30 sek. Na taj način stimulišete rad grudne žlezde – timusa, koji utiče na podizanje energije u organizmu. Potom, duboko udahnite i još 60 sek ponovo nastavite da lupkate po grudnoj kosti. Nakon ovoga nestaje potreba za jelom i do 4 sata.

Vingvejv tehnika – kada vidite hranu koja vas privlači, koristite brze pokrete očima desno – levo, ili brzo naizmenično lupkajte po ramenima ukrštenih ruku na grudima. Ovo dovodi do uklanjanja potrebe za jelom, jer izbalansirane moždane hemisfere daju dobar osećaj opuštenosti i nestanka potrebe za hranom.