U svakom savremenom domaćinstvu je mašina za pranje posuđa sigurno najneophodnija.. Olakšanje i velika ušteda u vremenu i radu je što se, naročito posle okupljanja velikog društva, može sve oprati i osušti u ovoj mašini. Racionalna upotreba ovakve mašine jeste kada se popuni sav prostor predviđen za posuđe. Većina savremenih mašina ima i različite programe za pranje različitog posuđa. Na primer, poseban program za čaše, za masno ili manje masno posuđe, za ispiranje, itd.

Ali, da li znate i koje predmete ne treba prati u mašini za pranje posuđa? Da, neke predmete iz domaćinstva ne treba prati u mašini za pranje posuđa. Ne samo da mogu ti predmeti postati potpuno neupotrebljivi naročito za ishranu, već mogu da izazovu i neka oštećenja same mašine. Koristite inače posuđe koje ima svoju deklaraciju u kojoj je naznačeno od čega je napravljeno i kako se održava.

Evo nekoliko primera posuđa koje ne treba prati u mašini za pranje sudova:

Drveno posuđe – i razne predmete potrebne za pripremanje hrane nikako nemojte prati u mašini za pranje posuđa. Ovi predmeti mogu na visokoj temperaturi ili zbog uticaja hemikalija i jakog mlaza vode, da napuknu ili da dođe do razdvajanja delova ili da se iskrive. I sama voda omekšava drvo, pa drveno posuđe postaje sklonije pucanju, odvajanju i gubljenju površinskog sloja, i to već nakon nekoliko pranja. Naročito drvene daske za sečenje naminica gube svoju higijensku ispravnost zbog delovanja hemikalija pod mlazom vruće vode. Preporuka je da se drveni predmeti za upotrebu pri pripremanju jela peru ručno.

Posude od livenog gvožđa – ne treba prati u mašini jer se sa njegove unutrašnjosti može skinuti premaz i na taj način ovo posuđe postaje sklonije rđanju.

Posuđe od čelika – ne bi trebalo stavljati u mašinu za suđe. Mašinsko pranje ovakvog posuđa dovodi do skidanja zaštitnog sloja, i dovodi do rđanja, ne samo posuđa već i mašine.

Aluminijsko posuđe se takođe preporučuje za ručno pranje jer ono može ostaviti tamne mrlje na drugim posudama. Mada samo aluminijumsko posuđe neće biti oštećeno.

Posuđe sa teflonskim dnom – može pretrpeti oštećenja u mašini i zato pažljivo pročitajte uputsvo o održavanju koje daje proizvođač. Moguće da u mašini ovo posuđe izgubi sloj koji omogućava da se hrana ne lepi. Ali ako se ovaj sloj pri pranju u mašini za sudove odlepi može doći do hemijskih jedinjenja pripripremi hrane u tim posudama koje mogu biti otrovna.

Kristalno čaše i ručno oslikano satklo – je veoma osetljivo i u mašini za pranje posuđa može doći do njihovog pucanja ili da se izgrebu ili okrnje ako nisu stabilno postavljeni. Deterdženti takođe mogu oštetiti gornji sloj čaše zbog čega će one izgubiti svoj sjaj ili boju.

Pribor za jelo sa zlatnim i srebrenim detaljima – na sebi je bolje ručno oprati da ne bi došlo do gubljenja sjaja i skidanja zlatnih detalja.

Noževe – možete prati bez straha od oštećenja, krivljenja ili otupljenja oštrice u mašini uz uslov da ste dobro pročitali uputsvo o održavanju proizvođača. Posebnu pažnju treba posvetiti noževima sa drvenom ili plastičnom drškom, jer se može desiti da se drška odvoji od oštrice.

Plastične posude koje se koriste pri spremanju jela mogu se prati u mašini ako su predviđene za određenu temperaturu.

U mašini za pranje posuđa mogu se prati mnoge plastične dečije igračke, češljevi, sunđeri i četke za ribanje posuđa.

Posebnu pažnju treba obratiti na razne etikete koje mogu biti zalepljene na posudama i obavezno ih skinuti pre pranja u mašini da ne bi začepile odvode u mašini.