radni stoDugotrajno sedenje pred računarom, odnosno gledanje u monitor računara ima teže posledice kod osoba koje već imaju neki problem sa očima. Svakako svi koji duže sati svaki dan koriste računar treba da preduzmu neke vežbe i mere da očima pomognu da savladaju pojačan napor.

Najčešći problemi koji se javljaju sa očima su: promene u percepciji boja, treperenje i problem fokusiranja. Oči su često crvene, suve, svrbe i suze a kapci su teški. Gledanje u monitor dovodi do ređeg treptanja očiju što ima za posledicu da su oči iritirane i crvene.

Evidentni su i drugi problemi kao što su: glavobolja, bolovi u vratu, ramenima i leđima.

Pri određivanju mesta za smeštaj računara treba voditi računa o stolici, da bi imali pravilan položaj tela ali i o položaju monitora .

– Sedite pravilno za stolom, leđa treba da budu prava, laktovi na stolu, a stopala ne smeju da vise nego treba da se oslone na pod.

– Udaljite ekran računara 50-70cm od očiju i to tako da bude ispod nivoa očiju. Pri radu noću na računaru, stavite lampu tako da svetlost ne blešti u ekran.

– Podesite veličinu slova tako da nepotrebno ne naprežete oči.

– Koristite naočare sa antirefleksnim slojem jer se sa njima oči manje naprežu.

– Češće trepčite i koristite veštačke suze. Treptanjem ćete smanjiti suvoću i iritaciju očiju, a veštačke suze će održavati vlažnost očiju i smanjiti crvenilo. Koristite veštačke suze bez konzervansa. Veštačke suze treba stavljati u oči 4-5 puta dnevno.

– Posle dvadesetak minuta rada na računaru uradite vežbu tako da pomerate oči u različitim pravcima oko 10 puta, a zatim par sekundi gledajte u daljinu.