obrveobliklicaCrte lica kao i ostale fizičke i mentalne  karakteristike ljudi određene su genetskim nasleđem. Poznavaoci zakonitosti fiziognomike (nauke prema kojoj crte lica, kretanje i držanje tela objašnjavaju duhovne i mentalne karakteristike ljudi) kažu da se prema licu može odrediti da li je neko više osobina nasledio od majke i njenih predaka ili pak od oca i njegovih predaka. Na primer, leva strana lica uvek govori o uticaju oca, a desna o uticaju majke. Kineski fiziognomici pažnju obraćaju i na razliku između leve strane lica, koja predstavlja stvarnu ličnost, i desne koja predstavlja ono što pokazujemo drugim ljudima.

Obrve su deo lica čiji je oblik, kao uostalom i naš kompletan fizički izgled, određen rođenjem. One svakako imaju određenu funkciju (štite oči od ulaska vlage, vode) ali i važnu estetsku ulogu. Oblik i debljina obrva naglašavaju crte lica, posebno naglašavaju i otvaraju oči. Loše odabran oblik obrva i njihova debljina mogu doprineti ružnom utisku neurednosti, a ponekad i grubosti. Uredne i lepo oblikovane obrve će doprineti da osoba izgleda negovano, mlađe, vedrije ili čak tajanstvenije. Boja obrva treba biti usklađena sa bojom kose. Ako imate tamnu kosu neka obrve budu za nijansu-dve svetlije, a ako imate svetlu kosu neka obrve budu za nijansu-dve tamnije.

Bez obzira kakav oblik obrva se vama dopada, treba da ga uskladite sa oblikom vašeg lica. Evo nekih opštih pravila kojih se treba pridržavati:

– pre nego počnete čupkati obrve, da ih ne biste previše počupali, iscrtajte šablon po kom ćete sređivati obrve. Prislonite olovku uz nos pa na mestu na kom dotiče obrvu označite početnu tačku. Zatim je postavite u ravan sa zenicom i označite središnju tačku. Onda je postavite dijagonalno od usana, tako da prolazi pored spoljašnjeg ugla oka, i obeležite završnu tačku. Nakon što povežete te tri tačke, očešljajte obrve nagore kako biste imali bolji pregled donje linije, a potom pređite na konkretan deo posla. Pincetom pažljivo očupajte poslednji ili, ako su vam guste, poslednja dva reda dlačica od početka do kraja obrva. Potom deo od središnje tačke do završetka stanjite za još jedan red – i dobićete savršen luk.

– kraj obrve ne bi smeo da bude niži od početka obrve.                                                         – ukoliko imate visoko čelo obrve ne trebaju biti tanko iščupane.                                      – širokom licu ne odgovaraju razmaknute i dugačke obrve.                                                 – uskom licu sa kratkim čelom ne odgovaraju prejake obrve.

Obrve se svakao moraju uskladiti sa očima. Ako su oči dosta razmaknute, onda treba da bude manji razmak između obrva koji će stvoriti iluziju manje udaljenosti između očiju. Ako je razmak između očiju velik, olovkom docrtajte prednji deo obrva i na taj način ih približite jednu drugoj.

– malo lice sa sitnim približenim očima zahteva tanke obrve sa blagim lukom.              – oči sa izraženim lukom mogu izgledati prilično tužno. Zato docrtajte krajeve obrva tako da izgledaju skoro ravno i da se uvijaju blago naviše, ka slepoočnici. Na taj način ćete vizuelno podići oko i vaš izgled će biti mnogo vedriji.                                                  – ako su vam oči dublje usađene a ostali delovi lica vrlo izraženi, onda sebi možete da dozvolite smelije, veće i čupavije obrve.                                                                                   – u slučaju da su očni kapci spušteni preporučuje se blago izvijen luk koji će vizuelno podići kapke.                                                                                                                                  – ako su oči suviše primaknute, izbegavajte da i obrve budu previše blizu. Pincetom odstranite malo više dlačica sa unutrašnje strane obrva, a olovkom produžite krajeve. Na taj način oči će izgledati udaljenije.

Preporučuju se sledeći oblici obrva zavisno od oblika lica:

– ovalnom licu u osnovi odgovaraju svi oblici obrva samo one ne trebaju biti neuredne, predebele ili pretanke.                                                                                              – četvrtastom licu odgovaraju blago naviše izvijene obrve čija debljina treba da bude usklađena sa ostalim delovima lica. Luk, za ovaj oblik lica, treba da bude na sredini.   – okruglom licu odgovaraju kraće obrve, ali ne prekratke, koje treba da budu blago izvijene na gore da bi dale malo izduženiji izgled. Osobe sa ovakvim oblikom lice treba da imaju srednje guste obrve.                                                                                          – trouglastom licu odgovaraju kratke obrve, špicaste obrve sa najvišom središnjom tačkom, koje će vizuelno uravnotežiti opšti utisak.                                                                – duguljastom licu odgovaraju ravne obrve srednje debljine sa blagim lukom.               – srcolikom licu odgovaraju ravnije obrve sa oštrim završetkom, koje će doprineti pravilnijem vizuelnom izgledu lica.