urinZdrave osobe izluče dnevno u proseku oko 1,5l urina, ali ta količina može da varira i zavisi od više faktora – unosa tečnosti, spoljnje i telesne temperature, fizičkog napora, zdravstvenog stanja, itd. Posebno treba obratiti pažnju i potražiti pomoć lekara u slučaju da je dnevna količina izmokravanja manja od pola litra.

Češća mokrenja mogu biti posledica dijabetesa, oboljenja hipofize i bubrega. Manje mokrenja mogu biti posledica bubrežne bolesti, povišene temperature, povraćanja i manjeg unosa tečnosti.

Neki od znakova upozorenja su:

boja -normalno je žuta, ali najčešće je tamnije žute boje kada je telesna ili spoljnja temperatura visoka ili je manja količina unete tečnosti. Ako je veća količina unete tečnosti, onda je urin svetlije žut, čak nekad skoro bezbojan. Obolenja jetre daju urinu braonkastu boju, dok je u slučaju urinarne infekcije urin crvenkast. Ovakva boja se javlja i u slučaju tumora urinarnog sistema, dobroćudnog uvećanja prostate ili pri uzimanju veće količine cvekle, kupina ili šargarepe.

Tamnosmeđa boja može da bude znak povećane vrednosti bilirubina, što je čest slučaj kada se radi o hepatitisu, cirozi jetre i zastoju žuči. Neki ljudi mogu imati i urođeno povećanje bilirubina.

zamućenost – ukazuje na moguće prisustvo povećanog broja bakterija i leukocita, na stvaranje kristala i kamena, ređe na prisustvo masti i limfne tečnosti.

kiselost i baznost (PH) – vrednosti u granicama normale sprečavaju slepljivanje kristala i formiranje kamenaca u urinu.

specifična gustina – pokazuje sposobnost bubrega da koncentrišu urin. Vrednosti veće od normalnih pojavljuju se kod obolenja bubrega i kod dijabetesa, a niže vrednosti su u slučaju uzimanja veće količine vode, kod insipidnog dijabetesa.

proteini – se mogu pojaviti u mokraći posle fizičke aktivnosti, usled popuštanja bubrežne funkcije, urinarne infekcije i drugih stanja koja zahtevaju nefrološko i urološko ispitivanje.

nitriti – su siguran dokaz bakterijske urinarne infekcije.

glukoza – ukazuje na potrebu provere glukoze u krvi.

krvne ćelija – veći broj leukocita u mokraći su znak urinarne infekcije, a pojava većeg broja eritrocita može da ukaže na pesak ili kamen u mokraćnom sistemu, dobroćudno uvećanje prostate, oštećenje bubrega. Ako se krv u mokraći pojavi zajedno sa pečenjem pri mokrenju i učestalijim nagonom za mokrenjem, najverovatnije se radi o urinarnoj infekciji ili čak tumoru mokraćnih organa.

kristali (peska i soli) – nalaz cilindara u urinu smatra se patološkim te je neophodno nefrološko ispitivanje.

bakterije – su znak infekcije, ali mogu biti i posledica neadekvatno datog urina na analizu.