igrackePostoje opasnosti od dečijih igračaka zbog kojih može doći do fizičke povrede najmlađih ali su evidentne i hemijske opasnosti koje vrebaju iz igračaka. Izbor igračaka treba odrediti prema uzrastu deteta. Za decu nisu ni igračke od kojih se oni mogu prepasti ili čak imati posledice u govoru.

Neke od opasnosti koje su moguće pri korišćenju dečijih igračaka su:

gušenje – je moguće sitnim delovima igračaka koje su zabranjene u igračkama za decu do tri godine. Zato je naročito važno da na tim igračkama do sitnih delova (kao npr. baterija), ne može da se dopre bez upotrebe alata.

davljenje – je moguće ukoliko je na igračkama kanap veće dužine nego što je propisano. Na to treba obratiti pažnju pri izboru igračaka.

povrede – su moguće ako se neki delovi igračaka mogu otkinuti.

posekotine – su moguće ako se koriste igračke sa oštrim i neopbrađenim ivicama.

oštećenje vida – je moguće u slučaju da igračke sadrže lasere.

oštećenje sluha – je moguće ako se koriste igračke koje proizvode jake, visoke zvukove.

hemijska opasnost – vreba iz igračaka koje sadrže nedozvoljene boje ili druge otrovne materije koje su inače zabranjene pri izradi dečijih igračaka.