naocare ok

Dete svakako treba odvesti na pregled kod očnog lekara pre polaska u školu, ali ukoliko sami primetite neke znakove možete ga odvesti i pre. Treba imati u vidu da je vid jedan od najvažnijih elemenata psihomotornog razvoja deteta.

Prvi preventivni pregled vidne oštrine treba uraditi u ćetvrtoj godini života kada još ima dovoljno vremena da se vid koriguje pre polaska u školu.

Znaci koji upućuju na potrebu pregleda deteta kod očnog lekara su:

– ako dete ne prati igračku pogledom,

– ako jedno oko skreće ka nosu ili u stranu,

– ako primetite bilo kakvu promenu na očima deteta (bela zenica, kratki trzajni pokreti oba oka čas levo čas desno, crveno, krmeljivo oko itd.),

– ako primetite promene na kapcima (npr. spušten kapak),

– ako u porodici postoje očne bolesti (glaukom, strobizam itd.),

– ako je dete prevremeno rođeno.

– detetu koje još ne govori dovoljno da uradite test za određivanje oštrine vida (test pokrivanja jednog oka – okluzije). Detetovi burni protesti ukoliko mu zatvorite jedno oko ukazuju na slabiju oštrinu vida na drugom oku.

Pri izboru okvira za dioptrijske naočare za dete treba voditi računa:
– da okvir bude siguran da ne sputava dete u njegovim svakodnevnim aktivnostima (igra, škola, sport)
– da okvir bude lagan i bezbedan, napravljen od antialergijskih materijala, maksimalno otporan na lom
– anatomske karakteristike okvira treba da odgovaraju obliku detetovog lica. Posebno treba obratiti pažnju na most koji treba da dobro naleže na nos
– okvir ne sme da klizi i ne sme se dozvoliti da dete gleda preko okvira
– drške naočare treba da prate zakrivljenost detetovog uha i da obezbede stalan položaj okvira na nosu
– treba koristiti dioptrijska stakla od plastike sa zaštitom od štetnih zračenja i zaštitom od ogrebotina.