ui

Osim što treba pažljivo slušati sagovornika, pažljivo posmatrajte i njegovo lice  i celokupno ponašanje, pa ćete se iznenaditi do koliko podataka možete doći o sagovorniku samo na osnovu spoljnih znakova. Prema fiziognomiji osim ostalih pokazatelja, i oblik ušiju ukazuje na određene karakterne osobine osobe. Spoljnji oblik ušiju se ne menja od rođenja pa do smrti.

Šta se može zaključiti prema obliku ušiju:

– male uši ukazuju na osobu koja je pretežno zaokupljena neposrednim problemima, bez širine pogleda,

– velike uši su karakteristične za intelektualce,

– velike uši sa zavrnutim rubom su karakteristične za dobroćudne osobe,

– velike uši sa nezavrnutim rubom imaju zlobnici i pakosnici,

– ako su uši velike i debele onda se verovatno radi o lenjoj i nespretnoj osobi,

– klempave uši su najčešća karakteristika velikih mislilaca,

– uši s malim resicama ili bez njih imaju neodgovorne osobe kojima nedostaje inicijativa,

– uši sa širokom resicom govore o nezavisnoj osobi jake volje,

– šiljate uši ukazuju na agresivnu, prepredenu i lukavu osobu,

– ako je srednji deo uho širok to ukazuje na skeptičnu, nervoznu i plašljivu osobu,

– debele uši se vezuju za osobe sa bogatim životnim iskustvom,

– priljubljene uši imaju racionalne osobe koje su često i predvodnici u svom okruženju. Ovaj oblik ušiju se vezuje i za slabo zdravstveno stanje vlasnika,

– male mesnate uši sa zavrnutim rubom imaju strastvene osobe i osobe velike umne snage,

– male uši, nezaobljene su karakteristične za lažljivce, prevarante i ubice.