Pre zapošljavanja potrebno je obaviti poslovni intervju sa potencijalnim kandidatima. To je najčešće kratak razgovor o radnom iskustvu i razlozima prijavljivanja za novi posao. U nekim zemljama su zabranjena pitanja o bračnom statusu, porodičnim pitanjima, veroispovesti, nacionalnosti, seksualnoj orijentaciji, kada ste završili školu ili fakultet i koliko dugo ste studirali, itd.

Ali pitanja poput onih – da li ste spremni da radite i duže od propisanog radnog vremena, da li ste spremni za poslovna putovanja, itd.- su uobičajena pitanja. U nekim zemljama je moguće da vas budući poslodavac pita i da li koristite drogu.

Ali, prvi korak da dobijete šansu za poslovni intervju jeste da prilikom prijave kod budućeg poslodavca podnesete korektan i sažet CV sa osnovnim podacima. I razlog prijavljivanja je potrebno dobro pripremiti (motivaciono pismo) tako da zainteresujete budućeg poslodavca. Kada tu stepenicu uspešno savladate, dobićete priliku i da razgovarate sa budućim poslodavcem.

Veoma je važan prvi utisak, a možda nećete imatri priliku za sledeći susret, i zato poslušajte savete stručnjaka:

– na prvi poslovni intervju kod budućeg poslodavca krenite pristojno, ali ne svečano, obučeni. Žene treba posebno da vode računa da ne nose provokativnu odeću niti cipele sa previsokim potpeticama.

– svedite gestikulaciju na pristojnu meru jer prenaglašena gestikulacija ukazuje na nesigurnost i preterivanje. Ljudi koji tokom komunikacije dodiruju druge, su bolje prihvaćeni i okarakterisani kao pristupačni, koji drugima daju osećaj sigurnosti i kojima treba verovati. Jedan od čestih oblika dodira jeste rukovanje – mlak stisak ruke odaje negativan utisak za razliku od čvrstog stiska. Običaj nekih ljudi da preterano često dodiruju sagovornika može biti izraz potrebe za dominacijom.

– fokusirajte se na poziciju za koju ste zainteresovani. Pokažite zainteresovanost i želju za novim usavršavanjem i izazovima. Pre intervjua se raspitajte o budućoj firmi i pokažite da ste stekli određene informacije (navedite najbolje uspehe) o njoj.

– dokažite da ste stabilna, pouzdana i ambiciozna osoba spremna da uči i dokazuje se. Nemojte kritikovati i loše govoriti o prethodnom poslu i šefovima.

– budite oprezni ukoliko budete odgovarali na pitanje kako bi unapredili deo posla koji ćete (ako budete primljeni) obavljati. Tu su kolege koje već rade po nekoj organizaciji i rado će saslušati vaše predloge ali nemojte se zavaravati da i sami svakodnevno ne unapređuju svoju organizaciju.