izgled za posao

Prvih četiri minuta u kontaktu između potencijalnih poslovnih partnera (prema studijama stručnjaka) su sasvim dovoljni da se obe strane odluče da li će ili neće razvijati poslovnu saradnju. U većini firmi danas postoje posebne službe (Human Resource) koje prave psihološki profil potencijalnog službenika. Jedan od uslova je i prijatan kompletan utisak kandidata kao preduslov dobre poslovne komunikacije.

Osobe koje su uredne, čiste, vaspitane i ljubazne u kontaktu sa drugima su sigurno u prednosti, jer već pri upoznavanju će biti prijatni sagovornici. Jednostavnost i prijatan izgled predstavljaju ključne komponente privlačnosti koja često igra presudnu ulogu kod sticanja poslovnih simpatija.

Za procenu neke ličnosti važnu ulogu igra i njegova telesna težina. Prema istraživanju u SAD-u (ali i u mnogim drugim zemljama) ne mogu lako da se zaposle osobe koji imaju prekomernu težinu. Istraživanja su pokazala da su oni diskriminisani u oko 30% slučajeva. Istraživači su sproveli eksperiment tako što su kandidate prvo intervjuisali preko telefona. Naravno, tu nije bilo razlike između punijih i mršavijih kandidata. Tek nakon direktnog kontakta sa potencijalnim kandidatima došao je do izražaja taj momenat. Pokazalo se da je posedovanje već 20 % težine iznad normalne smatrano ličnom nekulturom. Takođe, vlada mišljenje da su debeli ljudi manje inteligentni u odnosu na druge, manje ambiciozni, lenji i nedisciplinovani, nasuprot onima koji imaju “normalnu težinu”. Često je mišljenje da oni koji nisu u stanju da organizuju sopstvenu dijetu ne mogu da organizuju ni druge sfere svog života i rada, pa kao takvi uopšte ne ulivaju poverenje kao poslovni partneri ili poslodavci.

Sa druge strane, na sreću, još uvek postoji dovoljan broj onih koji uvažavaju činjenicu da je u mnogo slučajeva fizički izgled nasleđena osobina i da ne može u potpunosti da se drži pod kontrolom. Ali, ni u tom slučaju ne zaboravlja se da se opšti utisak dâ korigovati uz pomoć kulture odevanja i ponašanja. Uz odgovarajuće savete u velikoj meri je moguće ublažiti greške “majke prirode”.