Naša stopala imaju veoma važnu ulogu za funkcionisanje kompletnog organizma i to u svakom periodu života. Zato njima treba posvetiti posebnu pažnju da bi nam koristila celog života. Struktura stopala je zaista neverovatna. Zahvaljujući njoj težina tela je raspoređena tako da možemo da stabilno stojimo na maloj površini.

Razlikujemo sledeći tipove stopala:

1 – Egipatski ili arapski oblik stopala je najrasprostranjeniji u svetu. To je usko stopalo sa dominantnim palcem i postepenim smanjenjem visine prstiju sve do malog prsta.

2 – Romansko stopalo je karakteristično po skoro istoj dužini prva tri prsta.

3 – Grčki oblik stopala karakteriše drugi prst, do palca koji je duži od palca. Dužina ostalih prstiju se smanjuje sve do malog prsta.

4 – Germansko stopalo se retko sreće a karakteriše ga  palac koji je veće dužine a ostali prsti su praktično iste dužine, niži od palca.

5 – Keltski oblik stopala se takođe retko sreće. I ovo stopalo je karakteristično po drugom prstu koji je duži od ostalih prstiju.

Kao i na šakama tako i na stopalima je moguće “pročitati” zdravstvene probleme u organizmu ali i neke karakterne osobine prema linijama na stopalima koje imaju određena značenja. Pronađite te linije najpre na levom pa zatim uporedite sa linijama na desnom stopalu.

1. Linija života -Linija života se nalazi između trećeg i četvrtog nožnog prsta i potvrđuje harmoniju između tela i duše. Dugačka i dobro izražena linija je dokaz ravnoteže između psihičkog i fizičkog stanja ličnosti.

2. Linija glave – Linija glave se nalazi u središtu stopala. Duža linija ukazuje na energične, intelektualno jake osobe, sposobne da rešavaju probleme.

3. Linija srca – Linija srca (nalazi se ispod palca), ako je izdvojena od drugih, ukazuje na nedostatak ljubavnog žara a ako je razgranata, ukazuje na buran emotivni život. Ako postoje linije koje presecaju liniju srca, predviđaju se brojne ljubavne afere.

4. Linija Venere – Linija Venere (na spoljnoj ivici stopala) je pokazatelj društvenog života ličnosti. Ako je ova linija u vertikalnom položaju, osoba će biti uspešna u društvenom životu, ali ako prelazi preko linije glave mogući su padovi i uspesi.

5. Linija Jupitera – Linija Jupitera se nalazi na dnu stopala i ako je ova linija izražajna, to ukazuje na potencijalnog vođu, koji će imati vrlo angažovan poslovni život – sa puno posla i putovanja.

6. Linija Saturna – Linija Saturna, paralelna sa linijom Jupitera (poslednja linija na tabanu), ukazuje na osobe sposobne za kompromise i prilagođavanja u životu. Duža linija ukazuje na veću uspešnost u svakom životnom aspektu, a posebno na polju politike i berzanskih poslova.

7. Linija Sunca – Linija Sunca (u središnjem delu stopala) ukazuje koliko ćete biti uspešni u životu – na emotivnom, društvenom i poslovnom planu. Onima koji imaju ovu liniju jasno izraženu, preporučuju se zanimanja u oblasti medicine i naučnih istraživanja.

8. Linija Merkura – Linija Merkura, neposredno uz liniju srca, ukazuje koliko ćete imati uspeha u berzanskim transakcijama. Ukoliko je malo zakrivljena, niste neko ko ume dobro proceniti kretanja na tržištu.

9. Linija Marsa –  Linija Marsa ide okomito ispod palca i ukazuje koliko je ko hrabar u borbi sa svakodnevnim životnim problemima.

10. Linija Meseca – Na vrhu pete nalazi se linija Meseca koja ukazuje na avanturistički duh osobe.

11. Linija palca – Linija palca (paralelna sa osnovom palca) je linija poput prstena i nije toliko izražena. Ukazuje na osobe kod kojih je osećajnost ispred razuma u svim životnim aspektima.

12. Linija malog prsta – Linija malog prsta (paralelna sa osnovom malog prsta) ako je zakrivljena – ukazuje na sposbnost na poslovnom planu. Oni koji nemaju ovu liniju ili je slabo izražena, ne bi trebalo da eksperimentišu u životu.