Mnogi veruju da se nečije karakterne osobine mogu pažljivim posmatranjem naslutiti i pre nego što stvarno upoznate neku osobu. Za to nalaze potvrdu u drevnoj istočnjačkoj kulturi.  Tako na primer, posmatranjem ruka sagovornika kao i njihovom gestikulacijom možete sa sigurnošću znati da li je sagovorniku neprijatno, da li je nervozan ili želi da što pre ode. Ali ne samo da možete prepoznati osećanja sagovornika nego posmatranjem same šake i prstiju sagovornika možete prepoznati i karakter sagovornika.

Na primer, četvrtast oblik dlana ukazuje na stabilnu i racionalnu osobu sa izraženim smislom za praktično. Izrazito iskrivljeni prsti ukazuju na osobe sa značajnim psihičkim problemima. Uske zglobove imaju vitalne osobe, pune pozitivne energije u životu, a čvornovate zglobove imaju oni koji su veoma impulsivni u komunikaciji sa drugima.

Napravite jedan mali test koji će odmah ukazati na neke karakterne osobine sagovornika. Zatvorite ruku u pesnicu pa pogledajte koji je zglob prsta najizraženiji. Ako je to kažiprst, onda se radi o osobi koja je osetljiva na kritike i veoma joj je važno mišljenje drugih. Ako je najizražajniji zglob srednjeg prsta, onda je toj osobi najvažniji lični i porodični život. Ako se iz zatvorene pesnice izdvaja zglob domalog prsta, radi se oosobi koja uživa u lepim svakodnevnim stvarima. Ako je na pesnici najizraženiji zglob malog prsta, radi se o osobi koja je novcu podredila svoj život.

Dugačak palac  ukazuje na dominantnu ličnost, koja uvek donosi odluke nakon detaljnog sagledavanje svih mogućnosti. Ako je palac baš izrazito dugačak, on ukazuje na tiranina koji postavlja svoja pravila ponašanja. To su osobe koje zanima matematika i prirodne nauke. Ukoliko neko ima kratak palac – verovatno je u pitanju osoba koja retko kada ima svoje mišljenje a ako ga i ima onda je ono rezultata osećanja a ne realnog stanja. To su osobe sklone poeziji, slikarstvu i muzici. Krupan palac imaju osobe koje su pune samopouzdanja, prodorne i sposobne.  A kratak i debeo palac imaju uporne, pouzdane, lojalne, oprezne i veoma ambiciozne osobe. Saviljiv, gibak palac imaju oni koji su tolerantni, dobroćudni i plemeniti, ali i pomalo ekstravagantni. Palac koji je izražajan na šaci, visoko postavljen je karakterističan za sebične i podle osobe. Palac koji je blizu dlana je svojstven neiskrenim osobama.

Kažiprst ukazuje na osobine koje se odnose na ambicije. Dugačak kažiprst imaju rođene vođe, ali ako je ovaj prst izrazito dugačak – radi se o osobi tiranske prirode. Ako je kažiprst iste dužine kao domali prst onda se radi o stabilnoj, samouverenoj osobi koja je dobar organizator svoga života ali i života svojih bližnjih. Ako je kažiprst iste dužine kao srednji prst, onda se radi o osobi diktatoru koji zahteva apsolutnu poslušnost svoje okoline. Ukoliko je kažiprst povijen prema srednjem prstu, radi se o škrtoj osobi koja posebno ceni i sakuplja materijalna dobra. Osoba koje ima dugačak kažiprst bez devijacija, treba da se bavi javnim poslovima jer će se na tom polju odlično snaći. Ako je kažiprst kratak – radi se o osobi koja nema samopouzdanja niti strpljenja da neki posao dovede do kraja. Tanak kažiprst imaju vrlo nesigurne osobe koje najčešće žive u nekom svom svetu.

Srednji prst,  njegov oblik i dimenzija ukazuje na društveni status osobe. Ako je ovaj prst prav i srazmeran ostalim prstima, radi se o emotivnoj osobi, pomalo usamljenoj, koja je sklona detaljnim planiranjima svih poteza u životu. A ako je srednji prst dugačak i snažan, radi se o ozbiljnim, melanholičnim osobama koje obični imaju težak život. Kratak srednji prst je svojstven intuitivnim osobama. Ukoliko je ovaj prst pomalo iskrivljen, radi se o introvertnim osobama. A oni koji imaju pomalo zgrčen srednji prst, su skloni samosažaljenju.

Domali prst ukazuje na naše emocije – da li umemo da volimo, da li smo kreativni, da li smo skloni estetici. Ako je taj prst snažan, dugačak i bez deformacija – radi se o osobi koja je emocionalno uravnotežena ali i jasno zna kako da dođe do uspeha i slave. To su rođene showman osobe, glumci, novinari, itd. Introvertne osobe imaju vrlo dugačak domali prst. Kratak domali prst obično imaju stidljive osobe koje teško izražavaju svoje emocije.  Ukoliko je ovaj prst malo savijen može da ukaže na osobu koja ne ume da uskladi svoje potrebe i sposobnosti. A osobe koje imaju zgrčen domali prst najčešće imaju poteškoće u svom emocionalnom i seksualnom statusu.

Mali prst na ruci može da ukaže na sklonosti ka biznisu i trgovini. Dugačak i gladak mali prst ukazuje na vrlo inteligentnu osobu, elokventnu, prilagodljivu i uspešnu u svakom poslu. Kratak mali prst ukazuje na nepouzdanu osobu. A savijen mali prst je svojstven lukavim, vrlo spretnim osobama koje dobro štite svoj interes. Ako neko ima iskrivljen mali prst, budite vrlo oprezni u poslovanju sa njim. Takva osoba je sklona da iskoristi sve mogućnosti, ponekada i one koje nisu društveno prihvatljive, da dođe do svog cilja i dobiti.

Ako je koren (osnova) malog prsta niži u odnosu na ostale prste onda je ta osoba loša u komunikaciji sa okolinom. Ako je koren malog prsta viši u odnosu na ostale prste, onda je vlasnik na visokom intelektualnom nivou. Najčešće se radi o uspešnim poslovnim ljudima. Ako je mali prst konusnog oblika, onda je vlasnik pravi avanturista. Nesrazmerno mali prst ukazuje na iskompleksiranog  vlasnika koji se loše snalaze u komunikaciji. Normalno mali prst treba po dužini da dopre do prvog zgloba domalog prsta. Ako je još i prav i bez primetnih devijacija onda se radi o prijatnoj osobi bez kompleksa.