ae za vino

Svako vino treba poslužiti u odgovarajućoj čaši kako bi se na najbolji način prezentovali svi njegovi kvaliteti. Eksperti za vino tvrde da je veoma važno iz kakve čaše pijete i da se treba voditi računa o materijalu, veličini, obliku i boji čaše. Vinska čaša  mora biti bezbojna, bez natpisa i ukrasa kako bi sve karakteristike vina došle do izražaja.

Najkvalitetnije vinske čaše su od porcelana, koji je porozan i pomaže aeraciju vina. Čaše moraju biti milimetarski tanke. Mogu biti i od stakla, ali je važno da imaju određenu zapreminu u kojoj će vino moći najbolje da pokaže svoje kvalitete.
Obojene, izrezbarene i čaše od debelog stakla mogu izmeniti ukus vina, a ni boju ni bistrinu vina u njima nećete videti.

Generalno, čaša za vino ima tri dela: balon, nožicu i stopu. Nožice čaše za vino treba da onemoguće da se vino zagreje prenošenjem toplote sa ruka onoga ko pije vino.
Dovoljno je da u svom bifeu imate tri vrste čaša za vino:

čaše za crveno vino – su karakteristične po okruglom i širem balonu da bi vino mogle da diše. Velika površina izložena vazduhu ovakvih čaša će omogućiti vinu da lakše osloboditi svoju aromu. U ovim čašama vino treba sipati do trećine čaše, da biste mogli zavrteti vino pre prvog gutljaja.

Postoje i specifične čaše za crvena vina:

Bordeaux čaše za crvena, puna vina (Cabernet i Merlot) su visoke, sa širokim balonom koje usmeravaju vino prema zadnjem delu usta.

Burgundy čaše su još veće od Bordeaux čaše, imaju veći balon da bi akumulirala arome delikatnijih crvenih vina, kao Pinot Noir. Ovakve čaše usmeravaju vino na vrh jezika.

čaše za belo vino – su uže, visoke, sa manjim balonom, često u obliku lale. Visoke čaše onemogućavaju zagrevanje vina, pa ono zadržava svoju temperaturu. Bela vina se po pravilu piju ohlađena. Bela vina treba sipati do polovine čaše.

čaše za penušava vina –  za šampanjac su visoke, uske, sa dugačkom nožicom i manjim otvorom balona. Oblik čaše treba da zadrži temperaturu vina i sadržaj ugljen dioksida u vinu. Ova vina se sipaju skoro do vrha čaše, kako bi mehurići imali što duži put do vrha.

Dok sipate vino u čaše držite flašu par centimetara iznad čaše.