krv

/Tag:krv

Karakteristike partnera prema krvnoj grupi

Znate li da se mogu odrediti neke osnovne karakterne osobine osoba prema njihovoj krvnoj grupi?! Da, mogu se naći neke zajedničke karakteristike koje možete i sami da proverite u svojoj okolini. Osobe sa O krvnom [...]

Znaci za uzbunu

Mnogi zdravstvni problemi se pojave neupadljivo, pa u prvo vreme niste ni svesni da se nešto u vašem organizmu poremetilo. Neki simptomi se naglo pojave ali i mnogi nestanu neprimetno. Ipak, na neke simptome trebate [...]

Kako čitati nalaze krvi

Putem krvi se prenosi sve što je ćelijama organizma neophodno za život. Zato je neophodno, pri godišnjim sistematskim (jednom godišnje) pregledima krenuti od laboratorijske analize krvi. Laboratorijsko ispitivanje krvi podrazumeva dve vrste analiza: ispitivanje vrste, [...]