Karakter prema obliku ušiji

Osim što treba pažljivo slušati sagovornika, pažljivo posmatrajte i njegovo lice  i celokupno ponašanje, pa ćete se iznenaditi do koliko podataka možete doći o sagovorniku samo na osnovu spoljnih znakova. Prema fiziognomiji osim ostalih pokazatelja, [...]