Prva pomoć kod toplotnog udara

Toplotni udar nastaje zbog dužeg boravka u pregrejanoj sredini i kada telo viđe nije u stanju da se znojenjem oslobodi prevelike toplote. Zbog pregrevanja organizma dolazi do oštećenja mozga, što se manifestuje poremećajem rada moždanog [...]