Pravila za oblikovanje obrva

Crte lica kao i ostale fizičke i mentalne  karakteristike ljudi određene su genetskim nasleđem. Poznavaoci zakonitosti fiziognomike (nauke prema kojoj crte lica, kretanje i držanje tela objašnjavaju duhovne i mentalne karakteristike ljudi) kažu da se [...]