pregled

/Tag:pregled

Kada voditi dete kod očnog lekara

Dete svakako treba odvesti na pregled kod očnog lekara pre polaska u školu, ali ukoliko sami primetite neke znakove možete ga odvesti i pre. Treba imati u vidu da je vid jedan od najvažnijih elemenata [...]

Kada na zdravstveni pregled

Briga o svom zdravlju je odraz vaše prosvećenosti, ali i brige za svoju porodicu i svoju okolin. Ako ste vi zdravi onda možete pomoći i svom bližnjem. I ako se osećate dobro, nemojte izbegavati redovne [...]