Kako čitati nalaze urina

Zdrave osobe izluče dnevno u proseku oko 1,5l urina, ali ta količina može da varira i zavisi od više faktora - unosa tečnosti, spoljnje i telesne temperature, fizičkog napora, zdravstvenog stanja, itd. Posebno treba obratiti [...]