Karakter prema boji kose

Obratite pažnju na svoju okolinu, na svoje sagovornike, pa ćete i sami biti u prilici da potvrdite ili opovrgnete neka mišljenja da se i po boji kose mogu odrediti nečije karakterne osobine. Često žene menjaju [...]