Spoljašnji ugao - desna strana

Spoljašnji ugao – desna strana