Spoljašnji ugao - leva strana

Spoljašnji ugao – leva strana