Određivanje linije spajanja

Određivanje linije spajanja