Govor tela

Posmatrajući ponašanje i pokrete sagovornika možete mnogo toga zaključiti o njemu, ali i o tome da li zaista misli onako kako priča. Način na koji sedimo, držanje tela, ili pogled koji smo skrenuli, podizanje obrva, [...]