Kako ublažiti napad astme

Veoma je važno da svako ko kod sebe prepozna neke od simptoma astme kao što su - nedostatak vazduha, otežano, plitko disanje, zviždanje u grudima i suvi kašalj, koji se najčešće javlja noću i ometa [...]