Karakter prema položaju tela pri spavanju

Postoji mnogo načina na koje mi svesno ili nesvesno pokazujemo da li imamo pozitivan odnos, simpatiju prema nekome ili prema nekom događaju ili imamo negativan odnos. To su takozvani znaci neverbalne komunikacije. Svima se već [...]