Kako izabrati parfem

Kompletan vaš izgled i ponašanje pružaju određenu sliku o vama i pokazuju određen stav prema okolini, a i okolina se na odgovarajući način ponaša prema vama. Pri tome je i korišćenje mirisa neizbežno, prvenstveno zato [...]